De Brugse Dierenartsenkring

Oorkonde Brugse DierenartsenkringWelkom op de website van de Koninklijke Maatschappij der Dierenartsen van Brugge en Omliggende.

Onze doelstellingen zijn vooreerst de collegialiteit tussen confraters uit eigen regio alsook deze uit andere regio’s te bevorderen. Dit trachten we vooral te bekomen via het organiseren van verschillende wetenschappelijke bijeenkomsten.

Jaarlijks wordt er een gezinsfietsdag gepland, met hieraan sluitend een diner. Ook hebben we reeds 20 jaar een minivoetbalploeg. Iedereen wordt gevraagd om af en toe eens zijn/haar sportieve beentje bij te zetten.

Wie zich geroepen voelt kan steeds contact op nemen met een van de bestuursleden. Men denke bv aan een (dames) volleybal ploeg, maar tal andere activiteiten zijn mogelijk…. ”Mens sana in corpore sano”.

Het lidgeld bedraagt slechts 50 €. Mede dankzij sponsors uit de (farmaceutische) industrie kunnen we deze activiteiten organiseren aan zeer voordelige tarieven. In dit lidgeld zijn tevens de kosten voor de meeste bijscholingen inbegrepen, alsook enkele culturele activiteiten.

Wij willen als maatschappij dicht bij onze collega’s staan en op deze manier vlot toegankelijk zijn. U kan steeds iemand van het bestuur bereiken via e-mail.

Heeft u een opmerking, wilt u iets kwijt of heeft u een idee, kom er gerust mee voor de dag. Wie weet maken we er iets leuks mee ?